Chefsstödet viktigt för utvecklingen i socialtjänsten

Självklart måste chefer inom socialt arbete få en gedigen utbildning för sitt uppdrag. Det tycker Cecilia Grefve, tidigare utredare för den sociala barn- och ungdomsvården och själv före detta socialchef, som gästar veckans Chefspodden.

– Att arbeta som chef inom socialt arbete är krävande och därför behövs en gedigen grund att stå på. Kunskapen om verksamheten är viktig, men minst lika viktigt är ledarskapet och att chefer inom socialt arbete får rätt förutsättningar. Det är självklart att chefer måste få en gedigen utbildning för sitt uppdrag, anser Cecilia Grefve.

Cecilia Grefve har själv tidigare varit socialchef i många år. Som socialchef drev hon utveckling och förändring genom att bygga tillit, men också mer konkret genom att skapa administrativt stöd till första linjens chefer. De senaste åren har hon arbetat som utredare för den sociala barn- och ungdomsvården och hon arbetar nu med organisations- och ledarskapsutveckling på JP Infonet. 

I veckans podd pratar hon om samarbetet mellan politiker och profession i socialt arbete och om betydelsen av kunskap och dialog. Cecilia pekar också på behovet av möten och gemensam information, men att rollerna måste vara tydliga.

– Det är viktigt att chefer har möjlighet att omvärldsspana och reflektera, att ha tid för att tänka som chef och tillsammans med sina medarbetare är det som är grunden i utvecklingsarbetet, säger Cecilia Grefve.