Cyniskt att inte dämpa varslet och kontorsdöden

porträtt på Heike Erkers

Det är anmärkningsvärt att S, MP, L och C inte tar tillfället i akt i vårändringsbudgeten och ändrar M/KD-budgeten – grundorsaken till det förödande varslet och kontorsdöden på Arbetsförmedlingen. De fyra partierna hade med stöd av Vänsterpartiet kunnat tillföra mer pengar för att stoppa nedsläckningen av landet, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Arbetsmarknadspolitiken

De partier som skrivit under januariöverenskommelsen företräder visserligen bara 48 procent av riksdagsmandaten, men med stöd av Vänsterpartiet skulle de kunnat få igenom en ökad anslagstilldelning till Arbetsförmedlingen. Ändå väljer man att inte föreslå det.

– Det är antingen oförståeligt eller ett cyniskt dubbelspel, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR som är det största Saco-förbundet på Arbetsförmedlingen.

– Vi har nu sedan årets början hört såväl centerpartistiska som liberala politiker som säger att det inte var meningen att det skulle bli så här med varsel och kontorsnedläggningar. Även arbetsmarknadsministern har sagt att M/KD-budgeten är förödande. Att då aktivt strunta i att ändra den är både cyniskt och oförståeligt, säger Heike Erkers.

– Det går inte att vara emot varsel och kontorsnedläggningar å ena sidan, men inte hindra dem när man har chansen å andra sidan, säger Heike Erkers.

– Det är välkommet med 340 miljoner kronor till lokala jobbspår, men det lindrar på inget sätt det stora problemet på Arbetsförmedlingen, menar Heike Erkers.

Samtidigt läggs snabbspår för utlandsutbildade akademiker i bristyrken ner för att Arbetsförmedlingen inte har pengar. Det är utlandsutbildade lärare, socionomer, ekonomer och samhällsvetare som nu inte får chansen att jobba här i Sverige med det de är utbildade för. Dessa snabbspår har lett till att två av tre har fått jobb hos relevant arbetsgivare eller gått vidare till högre studier.

Arbetet för jämställdhet och mot segregation säkras

Det blev tydligt i gällande statsbudget att M, KD och SD inte vill motverka segregation och främja jämställdheten mellan män och kvinnor. I deras budget togs Jämställdhetsmyndighetens och Delegationen mot segregations anslag bort och de skulle avvecklas.

– Vi välkomnar att S, MP, C och speciellt L nu tillför medel till de två myndigheterna för att främja ett mångkulturellt och integrerat samhälle där jämställdheten mellan män och kvinnor främjas, säger Heike Erkers.

Kriminalvården

Akademikerförbundet SSR välkomnar budgettillskottet med 105 miljoner till Kriminalvården för att kunna öka personalen på landets överfulla häkten och anstalter. Förbundet ställer sig dock frågande till hur antalet platser ska kunna utökas i tillräckligt hög takt samtidigt som myndigheten går med underskott.

Med tanke på att det inte finns någon evidens för att fängelsestraff leder till lägre kriminalitet krävs det också satsningar på Frivården så att den har kapacitet att arbeta med det ökande antalet villkorligt frigivna och personer dömda till skyddstillsyn. Om fler personer döms till straff inom Frivården skulle också överbeläggningarna minska.