Dags att anmäla sig till Hen Hon Han 2016

Du har väl anmält dig? Gör din intresseanmälan till fackliga kursen Hen Hon Han som arrangeras vid Stockholm Pride 27-29 juli senast fredag den 13 maj.

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening bjuder in fackligt förtroendevalda, personalvetare som jobbar med HR och chefsmedlemmar till tre intensiva utbildningsdagar i Stockholm 27-29 juli 2016.

Syftet med kursen Hen Hon Han är att ge dig möjlighet att förbättra dina kunskaper om diskrimineringsfrågor i allmänhet och hbtq-frågor i synnerhet. Men även att ge goda exempel på hur fackliga organisationer och arbetsgivare kan samarbeta för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö för alla, oavsett sexuell läggning, kön och könsöverskridande identitet eller uttryck. Utbildningen fokuserar även på bemötandefrågor. Utöver internutbildningar på kansliet i centrala Stockholm är utbildningsdagarna delvis förlagda till Stockhom Pride – både på Pride House (seminarier, paneldebatter och föreläsningar) och i Pride Park (mässa och utställaryta).

Information om hur du anmäler dig, samt själva programmet, hittar du i PDF-dokumenten här bredvid. För frågor kontakta Daniel Hjalmarsson via mejl eller på telefon 08-617 44 82.

Deadline för anmälningar har gått ut.

  • Datum och tid: 1 May 2016 kl. 23:50
  • Plats: Stockholm