Dags att bryta tystnadskulturen

Att kunna prata om brister i verksamheten är avgörande för hur socialtjänstens personal mår och för om de vill söka nytt jobb. Det visar en enkätundersökning där förbundets medlemmar deltagit.

Den här veckan gästas socialtjänstpodden av arbetslivsforskaren Wanja Astvik som har gjort två enkätundersökningar med medlemmar i Akademikerförbundet SSR och Vision 2015 och 2016. Resultaten visar starka samband mellan öppenhet och dialog på arbetsplatsen och hur man mår, hur lojal man känner sig med organisationen och om man funderar på att byta jobb. Bristen på öppenhet och dialog menar Wanja Astvik hänger ihop med styrning via New Public Management som fokuserar på ekonomi istället för hur verksamheten fungerar. Genom att mäta det som går att mäta i socialtjänstens verksamhet läggs fokus på fel saker och det leder i sin tur till att kommunpolitikerna inte får rätt underlag för att kunna fatta beslut.

Goda exempel

Wanja Astvik lyfter också ett gott exempel från socialtjänsten i Nyköping där styrningen är fokuserad på få mål där huvudfokus är socialtjänstlagen och vad som behöver förbättras i verksamheten så att brukare inte faller mellan stolarna. Det är sannolikt att en socialtjänst där fokus ligger på att fånga upp och fokusera på brukarnas behov också gör att socialsekreterare vill arbeta kvar.

Ett av skälen till att Akademikerförbundet SSR inledde ett samarbete med Wanja Astvik är att förbundet ville ta fram ett sätt att mäta riskabla arbetsförhållanden. Frågor från enkätundersökningarna kommer att sättas samman till ett mätinstrument som kommer att kunna börja testas nästa år. Wanja har publicerat ett antal artiklar utifrån enkätundersökningarna en handlar om sorti, tystnad och lojalitet bland medarbetare och chefer och en om stressrelaterad ohälsa och arbetstrivsel