Dags att införa kuratorslegitimation

Inför legitimation för kuratorer snarast, skriver förbundsordförande Heike Erkers och fyra riksdagspolitiker i en gemensam debattartikel i Expressen.

Kuratorslegitimation är en fråga om patientsäkerhet. Trots att kuratorer uppfyller kraven för ett legitimationsyrke är kuratorer den enda akademiskt utbildade grupp inom hälso- och sjukvården som inte tilldelas legitimation, skriver Heike Erkers tillsammans med Cecilia Widegren (M), Anders W Jonsson (C), Barbro Westerholm (FP) och Emma Henriksson (KD), gruppledare i riksdagens socialutskott. 

Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag som stödjer införandet av legitimering, men ”den nya regeringens passivitet verkar stoppa förslaget”. Från och med januari nästa år kommer EU att kunna påverka vilka yrkesgrupper som får legitimation i de olika medlemsstaterna. Sverige borde därför, likt Finland, välja att legitimera kuratorer innan detta datum.

De undertecknande politikerna säger att de är beredda att agera i riksdagen och arbeta tillsammans med Akademikerförbundet SSR för att få igenom förslaget om en kuratorslegitimation.

Läs hela artikeln på Expressen