Dags att lägga pensionspusslet - Så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt

Ny bok om att lägga pensionspusslet av Annika Creutzer, privatekonomisk expert på uppdrag av KPA Pension. Boken ger tips om hur du oavsett kön kan planera din pension på bästa sätt.

I boken Dags att lägga pensionspusslet - Så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt får du tips om hur du steg för steg kan planera din pension på bästa sätt. Det är Annika Creutzer, privatekonomisk expert som skrivit boken på uppdrag av försäkringsbolaget KPA Pension. Boken finns att ladda ned på OFRs hemsida. Där kan du även ladda ned ett insticksblad om de kommunala tjänstepensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL.  

Observera att även andra än kvinnor kan ha nytta av boken. Den ger även värdefull läsning till dig som är anställd hos en annan arbetsgivare än kommuner och landsting.