Dags för digital socialtjänst?

Myndigheter förväntas i allt högre grad vara tillgängliga för information och e-tjänster när det passar oss. Socialtjänsten är inget undantag men än så länge är det få kommuner som erbjuder en mer digitaliserad socialtjänst.

Helsingborgs stad är en kommun som i samverkan med brukare och socialsekreterare testar och inför olika digitala lösningar. Målet är att den som har kontakt med socialtjänsten ska bli mer aktiv i kontakten. Att kunna boka tid med socialsekreteraren istället för att bli kallad, att delta i dokumentationen under mötet istället för att socialsekreteraren gör det själv och att kunna läsa sin journal på nätet. Det ska bli möjligt att bara ha en digital kontakt om man som brukare vill.

Veckans gäst, Kalle Pettersson, är kvalitets- och utvecklingschef på socialförvaltningen i staden. De testar sms-avisering som påminnelse inför besök, digitalt beslutsfattande via bank-ID för ordförandebeslut och videosamtal. Utvecklingsarbetet utgår från mötet mellan personal och brukare och hur digitala verktyg kan underlätta det. Det bygger på initiativ från både socialtjänstens personal och brukare. För att ge fler brukare möjlighet att välja digitala lösningar arvoderas brukarutvecklare för att hålla utbildningar i digitalisering.

Kalle menar att lagstiftningen inte har hängt med i den digitala utvecklingen och att detta gör att kommuner kommer att behöva utmana lagstiftningen genom vad han kallar juridisk aktivism för att tvinga fram nya tolkningar. I framtiden tror han att det kommer vara lika självklart att ha kontakt med socialtjänsten digitalt som med Försäkringskassan.