Dags för lön hela dagen!

Efter klockan 15.57 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Så har det sett ut sedan början av 1980-talet. Idag samlades 15.57-rörelsen och jämställdhetsminister Åsa Regnér på Sergels torg för att manifestera för jämställda löner och tillsammans starta upp årets kampanj för Lön hela dagen.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,2 procent. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter klockan 15.57 varje dag, räknat på en arbetsdag mellan klockan 08 och 17. Män har som vanligt betalt hela dagen. Så har det sett ut sedan början av 1980-talet. Och det vill vi ändra på.

15:57-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer. Akademikerförbundet SSR har så klart varit med sedan starten. Tillsammans arbetar vi för att även kvinnor ska få lön hela dagen. Sedan rörelsen bildades för fyra år sedan har lönegapet minskat med ynka 1,1 procentenheter.

– Om vi fortsätter i samma takt når vi jämställda löner först om 53 år. Vi kräver att det ska gå fortare än så och vi kräver att ambitioner omsätts i kraftfulla åtgärder, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till samarbetet.

Kvinnor har lägre lön än män inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Fortfarande tjänar genomsnittskvinnan 4 400 kronor mindre än genomsnittsmannen varje månad. Eftersom kvinnor också jobbar mer deltid tjänar en kvinna i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än en man under ett arbetsliv.

Kampanj för #lönheladagen

På Internationella kvinnodagen klockan 15.57 delar vi vårt gemensamma budskap i sociala medier: “Efter kl. 15.57 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!″ Var med du också! Runt om i landet arrangeras också evenemang och manifestationer. Vill du vara med och engagera människor på din ort? Hör av dig till Sveriges kvinnolobby.

Gilla vår Facebooksida och följ oss på Instagram och Twitter: @lonheladagen. Du hittar vår kampanjfilm och vår teckenspråkstolkade kampanjfilm på Youtube. Mer information om 15.57-rörelsen och alla aktiviteter hittar du på Sveriges kvinnolobbys hemsida.

Vi i 15.57-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

Vi ställer fyra krav:

1. Jämställd föräldraförsäkring

2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer

3. Årliga lönekartläggningar för alla arbetsgivare med 10 eller fler anställda

4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas

Bakom Lön hela dagen står:

Sveriges Kvinnolobby (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, Forum - Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet, Kommunal, Kvinnliga läkares förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, Kvinnor i Svenska kyrkan, KvinnorKan, Liberala kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhetskommitté, S-kvinnor, Sveriges Universitetslärarförbund (SULF), Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Makalösa Föräldrar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

Bakgrund

Sedan rörelsen bildades för fem år sedan har lönegapet minskat med 1,1 procentenheter. Vi har rört oss från kl. 15:51 till kl. 15:57. Om vi fortsätter i samma takt når vi jämställda löner först om 53 år. 15:57-rörelsen arbetar för att det ska gå fortare än så, men då krävs politisk vilja och kraftfulla åtgärder. Vi kommer att finnas ända tills vi nått jämställda löner och kvinnor får betalt till kl. 17:00.