Dags för #lönheladagen!

Efter klockan 16.00 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Det är dags för #lönheladagen! Delta i manifestationen – på plats, online eller både och!

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12,5 procent. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 16.00 varje dag. (Räknat på en arbetsdag mellan klockan 08.00 och 17.00). Män har som vanligt betalt hela dagen. Var med och ta ställning för #lönheladagen!

16:00-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Vill du delta i kampanjen?

På Internationella kvinnodagen klockan 16.00 delar vi vårt gemensamma budskap i sociala medier: “Efter kl. 16:00 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!″

Gilla vår Facebooksida, följ oss på Instagram och Twitter: @lonheladagen och fäst klockslaget på din profilbild.

Runt om i landet arrangeras evenemang och manifestationer. Vill du arrangera något, komma i kontakt med andra eller skicka in en debattartikel till din lokala tidning? Gå med i gruppen för lokala ambassadörer.

Mer om 16:00-rörelsen och våra aktiviteter kan du läsa på Sveriges kvinnolobbys hemsida.

16:00-rörelsen

Vi som är med i samarbetet, och som är avsändare av kampanjen Lön hela dagen, kallar oss 16:00-rörelsen. Följande organisationer ingår i samarbetet:

Sveriges Kvinnolobby, Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, FTF – facket för försäkring och finans, Försvarsförbundet, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Liberala Kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

Om kampanjen

Kampanjens mål

  • Lika lön för lika och likvärdigt arbete
  • Att kvinnor ska få lön hela dagen

Våra krav för att nå dit

Vi i 16:00-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

Vi ställer tre krav:

1. Jämställd föräldraförsäkring

2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer

3. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas

Vi fortsätter vår kampanj tills kvinnor har lön hela dagen – det vill säga tills klockslaget på vår logga visar 17:00!