Dags för nya grepp i arbetsmiljöarbetet

Det moderna arbetslivet kräver nya lösningar. Det är dags för nya grepp och en modernisering av arbetsmiljöarbetet.

Den psykiska ohälsan ökar, sjukskrivningarna skenar och nyligen presenterade Sveriges Företagshälsor en undersökning som visar att 350 000 personer, flera gånger i veckan, känner ett psykiskt obehag av att gå till jobbet. Det är dags för nya grepp och en modernisering av arbetsmiljöarbetet, skriver förbundsordförande Heike Erkers i en debattartikel i Du&Jobbet.

Det finns mycket som talar för att ”nu” är en bra tidpunkt för att rusta och modernisera arbetsmiljöarbetet. Behoven av nya grepp är uppenbara i sjukskrivningsstatistiken och regeringen arbetar med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi.

En god arbetsmiljö med hälsofrämjande, inkluderande och utvecklande arbetsplatser är en investering för framtiden. Det skapar grunden för ett hållbart arbetsliv där mångas kompetens kan tas tillvara och det bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt och därmed till allas välfärd. En god arbetsmiljö ligger i allas intresse, både som medel och som mål, understryker Heike Erkers.