Därför behöver civilsamhället en definition!

Vad är egentligen en idéburen välfärdsorganisation? Definitionen ska utredas och lagstiftningen anpassas för att inte civilsamhället ska konkurreras ut av vinstdrivande jättar, beslutade regeringen i förra veckan. 

I förra veckan tog regeringen äntligen ett steg för att sätta ned foten kring vad en idéburen välfärdsorganisation egentligen är och fattade beslut om att en tydlig definition ska utredas. Det är mycket bra. Lagstiftningen behöver anpassas för att inte de idéburna organisationerna från civilsamhället ska konkurreras ut av vinstdrivande jättar.

Varför utreda?

Bakgrunden är egentligen den omreglering av välfärdssektorn som inleddes för runt 20 år sedan. Den skedde med stora förhoppningar på tillväxten av de ”idéburna” aktörerna – det vill säga de alternativ till kommunal regi som inte är primärt vinstdrivande. Men omregleringen var samtidigt naiv inför de olika möjligheter till expansion som vinstdrivande företag har jämfört med organisationer ur civilsamhället.

Civilsamhället riskerar att trängas undan

Vinstdrivande företag har både mer tillgång till kapital och en starkare drivkraft till just tillväxt och expansion. Vad vi också fick se var precis detta: de stora vinstdrivande koncernerna har växt enormt på nästan alla områden i välfärden där privata aktörer släppts in sedan 1990-talet, medan idéburna organisationer fört en stilla tillvaro på några procent av hela kakan. Utredningen ska därför se på hur man kan definiera idéburna aktörer, för att på så sätt kunna undvika att de trängs undan.

En av förhoppningarna är därmed att exempelvis en kommun ska kunna upphandla specifikt, eller göra ett valfrihetssystem med bara, icke vinstdrivande aktörer genom att använda denna definition – om medborgarna i den kommunen så önskar.

Stöd för civilsamhället

Akademikerförbundet SSR organiserar inte bara många medlemmar inom denna sektor, utan vi ser även många samhällsvinster med ett starkt civilsamhälle. Vi är därför mycket glada över denna utredning och noterar att det verkar finnas ett stöd från flera partier, tillsammans med regeringen. Därför har vi en stark förhoppning att denna utredning ska få bli färdig med sitt uppdrag, oavsett vem som regerar i höst!