Därför går det trögt med ny teknik i socialtjänsten

Det går långsamt med att införa ny teknik i socialtjänsten trots att viljan i kommunerna är stor, visar en rapport från Socialstyrelsen. ”Att utveckla det här innebär puckelkostnader och många kommuner har inte råd med det”, säger utredaren Dick Lindberg på Socialstyrelsen.

Fyra år i rad har Socialstyrelsen gjort en undersökning där de sett över utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik inom kommunerna. Årets rapport visar att kommunerna har kommit mycket olika långt när det gäller digitaliseringen av bland annat socialtjänstens arbete.

I bara fem procent av kommunerna kan socialttjänstens personal läsa och dokumentera mobilt när de gör exempelvis hembesök.   

– Vi ser nästan ingen utveckling alls när vi tittar på mobila arbetssätten inom socialtjänsten. Anledningen till det är att leverantörerna har haft svårt att ta fram säkra lösningar för roll- och behörighetsidentifikation. I den kommunala hälso-och sjukvården har det dock varit en kraftig utveckling, om än från låga nivåer, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen som lett arbetet med rapporten.

Sett till e-tjänster, där klienterna kan komma i kontakt med socialtjänsten via webben och exempelvis boka möten med sin handläggare, är det svårt att se någon utveckling alls jämfört med tidigare år. Flera kommuner har dock infört möjligheten att ansöka om bistånd via nättjänster, framför allt när det gäller ekonomiskt bistånd, äldreomsorg och insatser för personer med funktionsnedsättningar.

– En av anledningarna till den svaga utvecklingen är att man behöver ha mer kunskap kring teknikens möjligheter och teknikutvecklingen. Men kommunerna behöver också få mer kunskap kring hur man gör vettiga upphandlingar. Sedan handlar det också om pengar, att utveckla digitala hjälpmedel innebär puckelkostnader och många kommuner har inte råd med det.

Ytterligare en sak som bromsar utvecklingen är okunskap och osäkerhet kring juridiken.

– En del av de här tjänsterna är kringgärdade med juridiska utmaningar, alltså frågor kring hur och på vilket sätt man får använda exempelvis tillsynskameror eller gps-larm.

Men trots att utvecklingen går sakta så är viljan till digital teknik stor ute i kommunerna, visar rapporten.

– De behöver känna en större trygghet kring regelverk och en större kunskap kring teknikens möjligheter, säger Dick Lindberg.

Nu publicerar vi fler artiklar om ny teknik i socialtjänsten. Läs om det nya systemet som testas på socialsekreterare.  Framöver kommer också en artikel om kommunen som går emot trenden och satsar digitalt.  

Text: Stina Loman, Akademikern