– De har inte har tid att leda verksamheten

Det är de chefer som dömer sig själva hårdast som riskerar att inte orka i längden. Det visar ny forskning om stress och ledarskap.

Hur är man en hållbar ledare som undviker att gå in i väggen samtidigt som man kämpar med få resurser och ökad tidspress? Det har Christin Mellner, forskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, undersökt.

Forskningsresultatet visar bland annat att det är mycket negativt att vara belastad med för många möten och för mycket administration.

– En av de chefer vi intervjuar säger att ”jag är en väldigt högavlönad sekreterare”. Det är så det blir när man bantar verksamheten och tar bort väldigt viktiga stödfunktioner. Nu är det istället experter, alltså cheferna, som ska sitta med dokumentsystem. Det gör att de inte har tid att leda verksamheten och medarbetarna på ett bra sätt, vilket leder till ökad stress, säger Christin Mellner.

Forskningen visar också hur viktig medkänsla är. De som är sina egna hårdaste domare och som inte har ett bra förhållningssätt till stress riskerar i högre grad att inte orka i längden.

– Chefer med hög medkänsla drabbas inte lika hårt av bristfälliga villkor. Den egna självmedkänslan gör att man har lättare att sätta gränser mellan privat- och arbetsliv. På så sätt får man chans till återhämtning, säger Mellner.  

I undersökningen har 22 ledare på olika nivå i olika branscher djupintervjuats och 1817 har svarat på en webbenkät. Forskningsprojektet, som löper över tre år, avslutas till våren. Då kommer en slutrapport. 

TEXT: STINA LOMAN

 

* I Chefstidningen kan du läsa mer om den senaste HR- och ledarskapsforskningen. Logga in ovan och bläddra i PDF:erna.

De har högst sjuknärvaro

Kvinnliga enhetschefer inom hälso- och sjukvårdssektorn med ett större antal medarbetare har högre sjuknärvaro än chefer inom andra sektorer. Det visar forskning från Stockholms universitet.

– Det handlar om att man går till jobbet trots att man är sjuk som en kompensation för att ens medarbetare är så pressade. Man är alltså närvarande för deras skull, säger Christin Mellner, vid psykologiska institutionen.

Att det är främst kvinnliga enhetschefer som har hög sjuknärvaro beror på att det är få män på den typen av jobb. 

– Det handlar inte om kön utan om villkoren i arbetet, säger Christin Mellner.