De lär unga utmana maskulinitetsnormerna

Symboler för kvinnligt, manligt, heterosexualitet, homosexualitet, bisexualitet, transexualitet och sexualitet.

Det räcker inte med enstaka insatser för att minska mäns våld mot kvinnor. Barn och unga måste mötas av samma budskap från skolor, idrottsföreningar och föräldrar, menar organisationen Män för jämställdhet.

Den senaste veckans nyhetsrapportering har svämmat över av rapporter om sexuella trakasserier mot kvinnor och unga tjejer: På festivalen We are Sthlm i somras, i bubbelpoolerna på Eriksdalsbadet och vid nyårsfirandet i Kalmar. Men övergreppen är inget som förvånar Sofie Kindahl på organisationen Män för jämställdhet.

– Det är precis det här vi jobbar med varje dag. Just unga killar är överrepresenterade i våldstatistiken både när det gäller misshandelsfall och sexualiserat våld. Våldet riktas både mot tjejer och dem själva. Vi vill utmana stereotypa maskulinitetsnormer eftersom vi ser en sådan tydlig koppling mellan normer och våld, säger hon.

Insatser på alla nivåer

Det är också målet för projektet En kommun fri från våld, för vilket Sofie Kindahl är projektsamordnare. Genom samarbeten med ett antal kommuner runt om i landet försöker hon få kommunerna att ta ett helhetsgrepp kring hur man kan förebygga våld.  Fokus ligger på barn och unga och projektet jobbar med ett uttalat genusperspektiv baserat på preventionsforskning. Men det krävs att alla nivåer i samhället jobbar tillsammans om man ska uppnå resultat, menar Sofie Kindahl.

– Det räcker inte att göra någon enstaka insats i idrottsföreningen eller i skolan. Man måste jobba med massa olika insatser på olika nivåer samtidigt för att nå unga. Skola, idrottsförening och föräldrar måste vara med och förmedla samma idéer och tankar, säger hon.

I skolorna arbetar man med programmet för Mentorer i våldsprevention. Målet är att de elever som utbildas i dag själva ska bli mentorer i ämnet framöver, med äldre elever som leder de yngre. Förhoppningen är att också andra aktörer i kommunen ska delta i det våldsförebyggande arbetet, från idrottsklubbar och fritidsgårdar till fältassistenter och socialtjänst.

Att våga säga ifrån

Utbildningen kretsar främst kring att ifrågasätta – och problematisera – normer och föreställningar kring kön och sexualitet, och förväntningar på unga killar och tjejer. Unga killar med en stereotyp syn på kön och jämställdhet har större tendenser att använda våld och känner ofta en press att iscensätta en normativ heterosexualitet, tillägger Sofie Kindahl.

För att få människor att ingripa när de ser något hända måste de först identifiera situationen som problematisk. Därför är det viktigt att också jobba med vad Sofie Kindahl kallar åskådarperspektivet: Att försöka få både unga och vuxna att våga säga ifrån och ingripa när något händer. En del i arbetet är därför att testa olika scenarion där deltagarna får reflektera över våldshändelser som skulle kunna inträffa i deras vardag. De får sedan gemensamt hitta på handlingsalternativ för vad man skulle kunna göra både före, under och efter något inträffat.

– Ofta upplever man att något är fel men vet inte hur man ska agera. Har man övat på att möta sådana här situationer blir det lättare att agera i verkligheten. Och har man pratat om det tillsammans i grupp med andra ungdomar känns det inte lika konstigt att säga till. Sociala normer är så otroligt starka, säger Sofie Kindahl.

Trakasserierna i Kungsträdgården hände på allmän plats där det har funnits massor av folk runt omkring som har sett vad som hänt. Det visar på vikten att börja utmana normer som bildas framför allt bland unga killar i grupp, tillägger hon.

Våld finns på en skala

Ytterligare en viktig komponent i arbetet är att öka medvetenheten om vad våld faktiskt är att se att våld är något som finns på en skala. Och att det ofta kan börja med skämt eller en viss jargong för att sedan bli allvarligare. Genom att problematisera lindrigare typer av våld och trakasserier hoppas Sofie Kindahl och hennes kollegor att hjälpa ungdomar att säga ifrån i ett tidigare skede.

Vikten av att lyfta in män i jämställdhetsarbetet är något som hon tycker kommit högre upp på agendan på sista tiden. Maskulinitet diskuteras på helt nya sätt och av fler människor, exempelvis tack vare projekt som Fatta Man som leds av män för män. Pojkar och unga män, som i mindre utsträckning söker stöd när de har problem, kan i dag vända sig till Män för jämställdhets chatt Killfrågor för att prata om normer, sexualitet och våld.

– Många män och killar kan i dag relatera till att normerna som finns kan vara väldigt begränsande, säger Sofie Kindahl. 

Text: Ylva Mossing