De satsar på digital socialtjänst

Nu blir socialtjänsten i Helsingborg mer digitaliserad. För att minska socialarbetarnas arbetsbörda och möta klienterna ska en del av mötena inom socialtjänsten flytta ut på nätet.

Inom socialförvaltningen i Helsingborgs stad är man, som på många andra ställen i landet, hårt pressade. Många av socialarbetarna upplever att de har för lite tid med sina klienter. I ett försök att hitta nya, effektiva sätt att arbeta flyttar de nu ut delar av verksamheten på nätet.

– Vi arbetar väldigt traditionellt inom socialtjänsten, inte bara här i Helsingborg. Vi är alldeles för dåliga på att dra nytta av digitaliseringen. Vi behöver öka vår tillgänglighet och våra kontaktytor, och då är digitaliseringen ett alldeles utmärkt verktyg på flera olika sätt, säger Dinah Åbinger, socialdirektör Helsingborgs stad.

Socialförvaltningen har inlett ett samarbete med FoU Helsingborg, forskare från Lunds universitets internetinstitut och Socialhögskolan vid Lunds universitet för att ta reda på hur man på bästa sätt ska kunna erbjuda socialtjänstens klienter mer digital kontakt. Under hösten kommer man också att identifiera personer som vill vara med och prova att arbeta mer digitalt. Dinah Åbinger hoppas att man inom två till tre år kommer att kunna erbjuda flera mötesmöjligheter utöver det traditionella samtalet öga mot öga. Det kan till exempel handla om rådgivning och chattar på webben eller om att utöka antalet möten som sker via Skype.

Enligt Dinah Åbinger är en ökad digitalisering av socialtjänsten något som klienterna efterfrågar.

– Många tycker att detta är jättespännande. De flesta använder sociala medier och det vill man göra när det gäller våra tjänster också.

Bland socialarbetarna har intresset varierat.

– En del tycker att det är spännande och vill vara med. Andra tycker att det bara är det personliga mötet som gäller, att det inte går att utföra bra samtal över webben.

Kan det bli så att en del klienter aldrig träffar en socialsekreterare?

– Det skulle man kunna tänka sig. En del kanske känner sig nöjda med rådgivning över webben eller efter att ha chattat med en socialsekreterare och fått information om hur man själv ska gå vidare. Sedan är det självklart så att när det gäller barn- och ungdomsutredningar så har jag svårt att tänka mig att vi kommer att kunna göra dem helt över nätet, men då kan digitala tjänster vara ett bra komplement till möten. Om man som klient till exempel har haft ett jobbigt möte kan man gå in och ställa frågor i efterhand. Jag tror också att digitala tjänster kan underlätta för klienterna att vara mer aktiva i sin egen rehabilitering.

Vad ser ni för risker med att minska antalet personliga möten?

– En del menar att risken är att vem som helst snart kommer att kunna sitta bakom datorn och göra socialarbetarens jobb, men så är det ju absolut inte. Tvärtom handlar det om att använda de resurser vi har på ett annat, bättre sätt. Den utmaning jag kan se handlar om att väldigt många människor i utsatta situationer inte är vana vid att vara digitala. Därför är det också viktigt att vi vidtar åtgärder för att minska det digitala utanförskapet. 

Läs fler artiklar som rör socialtjänsten:
”Jag kommer att få en bättre livskvalitet”
Föräldralediga socialsekreterare får störst löneökning
Tibro stärker socialsekreterarna