De värsta länderna för arbetstagare

Mellanöstern och Nordafrika är de farligaste regionerna för arbetstagare och fackligt aktiva, visar en ny rapport från världsfacket ITUC. Mord, fängelse, hot och våld drabbar allt fler som väljer att ta kampen för arbetstagares rättigheter.

Att organisera sig fackligt är en mänsklig rättighet. Trots det har situationen för fackligt anslutna försämrats under året, enligt ITUC:s Global Rights Index. Antalet länder där arbetstagare dödats på grund av att de är med i facket har stigit från tio till elva. I allt fler länder utsätts arbetstagare för våld – från 52 år 2016 till 59 år 2017.  I 50 länder kränks arbetstagares åsikts- och yttrandefrihet, och deras rätt att gå med i facket.

– Det är en viktig grundläggande mänsklig rättighet att få organisera sig fackligt och att få förhandla kollektivt för bättre villkor för arbetstagarna på en arbetsplats. Därför är det så allvarligt att situationen blivit värre, att fler fackligt aktiva förföljs och trakasseras och i ännu fler länder än tidigare, säger Maria Östberg-Svanelind.

Värst är situationen i Qatar, där behandlingen av migrantarbetare, bland annat i samband med förberedelserna inför fotbolls-VM 2022, enligt ITUC fortsätter att chockera omvärlden. I Turkiet – ett av de länder där Akademikerförbundet SSR har projekt – har fler än 100 000 offentliganställda förlorat sina jobb, och rätten att demonstrera har dragits in. Också i Burma, där vi driver ytterligare projekt, har förhållandena försämrats markant, och tio medlemmar av ett fackförbund avskedades utan grund på grund av sitt fackmedlemskap.

– Vi är övertygade om att starka demokratiska samhällen byggs på jämlikhet och förtroende. En viktig byggsten är då starka parter som respekterar och litar på varandra. Den globala trenden måste brytas och vi kommer att fortsätta att kämpa för fler starka fackföreningar som har rätt att förhandla kollektivt i fler länder i världen, säger Maria Östberg-Svanelind.

Läs mer

Du kan läsa hela rapporten på Union to Unions hemsida. Mer om Akademikerförbundet SSR:s internationella arbete och projekt hittar du här på vår hemsida under rubriken Internationellt engagemang. Du kan också se en film med Saco:s, LO:s och TCO:s ordförandenom rapporten.

De tio sämsta länderna att jobba i, enligt Global Rights Index:

  1. Qatar
  2. Förenade Arabemiraten
  3. Egypten
  4. Turkiet
  5. Kazakstan
  6. Bangladesh
  7. Filippinerna
  8. Sydkorea
  9. Guatemala
  10. Colombia