De vill utbilda Sveriges politiker i folkhälsa

Folkhälsa är politik, menar Svensk förening i för folkhälsoarbete. Nu söker de eldsjälar som ska utbilda kommun- och landstingspolitiker i folkhälsa.

– Vi vill försöka få politikerna att förstå att alla politiska beslut påverkar folkhälsan. Vi räknar med att vi ska utbilda 1 500 politiker om folkhälsa som politiskt uppdrag, säger Jan Linde, utbildningsansvarig och ordförande i Svensk förening för folkhälsoarbete (SFFF).Jan Linde, ordförande i SFFF.

Nytt samarbete

Folkhälsoutbildningarna för politiker har föreningen hållit på med sedan 2002. Men för att kunna nå ut till fler behöver man också bli fler som utbildar. Därför anordnar föreningen, i ett nytt samarbete med Akademikerförbundet SSR, Folkhälsomyndigheten och Studieförbundet NBV, en kurs för personer som vill jobba ideellt med att öka intresset för folkhälsa i kommunerna.  SFFF räknar med att få många anmälningar. Mellan 15 och 20 personer kommer sedan att väljas ut för att få gå kursen.

Kursen kommer bland annat att ta upp vilka områden som SFFF anser att det finns anledning att rikta satsningar mot, däribland barn och unga, unga äldre och personer med funktionsnedsättningar.

– Detta är ett viktigt budskap. Hälsan blir generellt sett bättre i Sverige och vi blir friskare som nation, men den grupp som inte nås av välfärdssatsningar blir bara större. Det är en ojämlik fördelning av pengar, makt och resurser i samhället och effekterna på hälsan följer socialpolitiken, säger Jan Linde.

"Attitydförändring"

De nya utbildarna kommer framöver att kunna hålla i egna kurser för beslutsfattare på kommun- och landstingsnivå. Och hittills har utbildningstillfällena gett bra resultat, enligt Jan Linde.

– Vi märker en attitydförändring i de kommuner vi utbildat. Att politiker förstår att allt man fattar beslut om har effekter. Men också att folkhälsa inte är samma sak som hälso- och sjukvård, utan att det handlar om strukturella insatser på samhällsnivå.

Detta är första gången som Akademikerförbundet SSR är medarrangör. Johnatan Kibebe, som varit drivande i frågan från förbundshåll, säger att samarbetet är betydelsefullt.

– Detta är en möjlighet för våra medlemmar att lära sig metoder för att skapa diskussioner om folkhälsa.  Samarbetet med SFFF stärker vårt arbete med att lyfta fram professionsgruppen folkhälsovetare och synliggöra professionens roll inom det hälsofrämjande arbetet, säger Johnatan Kibebe.