Debattartikel: Bryt tystnadskulturen

Med en öppen dialog, både om brister och vad som fungerar bra, kan vi utveckla kvaliteten i socialtjänsten. Det skriver Stockholms socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP) tillsammans med Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers och Malin Fröjmark, förbundets ordförande i Stockholm, i en gemensam debattartikel.

Undersökningar genomförda av forskaren ­Wanja Astvik vid Stockholms universitet visar att var­annan handläggare och var fjärde chef anser att det saknas öppenhet för att diskutera brister och problem i socialtjänsten. Det är alarmerande och uppseendeväckande men inte helt oväntat, skriver Åsa Lindhagen, Heike Erkers och Malin Fröjmark.

Tystnadskulturen är ett generellt problem i den offentliga sektorn och bakgrunden är de lednings- och styrsystem som har influerats av New public management. De leder till att medarbetare och chefer undviker att lyfta svårigheter och i stället försöker lösa problemen på egen hand. Följden blir inte bara stress och frustration utan också sämre kvalitet i verksamheten.

"Vår ambition är att Stockholms stad ska bli en föregångare när det gäller öppenhet, dialog och professionsdriven verksamhetsutveckling", skriver debattörerna. Tillsammans lovar de att arbeta för bland annat att medarbetare och chefer ska uppmuntras att synliggöra problem och brister.

Läs hela debattartikeln i SVD Debatt den 7 januari 2017 här.