Debatten om fusk i välfärden – en politisk strategi för åtstramningar?

På en rad välfärdsområden har det blossat upp en debatt om personer och företag som överutnyttjar välfärdssystemen för egen vinning. Det kan handla om olagligt utnyttjande eller om företag som gör vinst på bekostnad av kvalitet.

Politikerna är sällan sena att hänga på debatten. På årets studiedag ställer vi frågorna:
• Finns det en politisk strategi som går ut på att prata om fusk för att göra det mer legitimt att skära ner på välfärden?
• Vilka myter och sanningar finns i debatten?
• Hur påverkar debatten om fusk och överutnyttjande tilliten till välfärdssystemen och vilja att bidra?
• Hur påverkas professionerna och medborgarna?
• Hur kan vi få den kommande valrörelsen att handla mer om verklighet än om myter?

Studiedagen vänder sig till personer som har ett intresse av att öka sina kunskaper inom det socialpolitiska fältet och som verkar inom området:
• Politiker och opinionsbildare.
• Personal i socialtjänst och hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer m fl.
• Forskare och andra engagerade inom ämnen som socialt arbete, sociologi och folkhälsovetenskap
• Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, och andra myndigheter på området.
• Studenter på socionomprogrammet och andra samhällsvetenskapliga utbildningar.
• Förvaltningar och nämnder inom fältet hos kommuner och landsting.
• Civilsamhället såsom brukar- och anhörigorganisationer.

Under dagen delas 2018 års Socialpolitiska hederspris ut

Praktisk information 

Datum och tid: Onsdag 23 maj 2018 klockan 09.00–16.00
Plats ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Anmälan: Anmäl dig här senast den 21 maj

Deltagaravgift 600 kr inklusive kaffe och lunch. Medlemmar i Svensk socialpolitisk förening betalar 300 kr. Studenter och pensionärer betalar 200 kr.
Medlemskap Vill du bli medlem i Svensk socialpolitisk förening kan du samtidigt med deltagaravgiften betala medlemsavgiften på 150 kr.

Upplysningar Besök www.socialpolitik.se eller maila till lotta.si.persson@telia.com
 

  • Datum och tid: 23 May 2018 kl. 09:00
  • Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm