Delaktighet och feedback viktigt för unga anställda

Tydligt ledarskap, jämställdhet och feedback, feedback, feedback. Det är nyckelorden om du vill vara en bra arbetsgivare till dagens unga talanger, berättade Lovisa Sterner från Ungdomsbarometern på Mötesplats HR.

Det finns en massa förutfattade meningar om hur ”dagens ungdom” är. De flesta av dem allt annat än positiva. Men våra millenials har massor att ge. Bara de äldre generationerna, som är dagens chefer och arbetsgivare, tar sig tid att förstå hur deras yngre kollegor faktiskt tänker och fungerar.

Den "vuxna" generationen beskriver dagens unga som lata, bortskämda, självcentrerade och mobilskadade. De unga själva å andra sidan beskriver sig själva som omtänksamma, ansvarsfulla, ambitiösa och snälla. Och när de möts på jobbet – kanske det första jobb som den unga medarbetaren haft – uppstår missförstånd. 

Generationsclash

– Det finns en ganska ordentlig generationsclash i det mötet. Många unga tänker att ”jag är min egen lyckas smed”, det är upp till mig om någonting ska hända, säger Lovisa Sterner.

Den synen har inte alltid arbetsgivaren. Det som de yngre ser som att de tar ansvar för sin framtid, att de försöker lösa problem, att de visar intresse och driftighet genom att fråga om utvecklingsplaner och framtida anställningar, uppfattas på arbetsgivarsidan lätt som att man går händelserna i förväg, fortsätter Lovisa Sterner. För en arbetsgivare från en äldre generation kan det istället upplevas som hybris eller att man inte har koll på hur arbetslivet egentligen fungerar.

Mycket har hänt under de två senaste årtiondena som påverkar både hur unga interagerar med sin omvärld och vilka möjligheter de ser i arbetslivet. Digitaliseringen har skapat en generation som ser det som självklart att hålla sig informerade och uppdaterade, och som ser möjligheten att vara delaktig och påverka som en självklarhet. Det betyder också att de har en förväntan och ett behov av både feedback och delaktighet på jobbet. Dessa frågor kan vara avgörande för om dina unga anställda väljer att stanna kvar.

– Det betyder inte att du behöver göra som de unga säger. Men du behöver lyssna av dem, säger Lovisa Sterner.

Den nya generationen har också en annan syn på karriär än sina föräldrar. Visst vill de ha en rimlig lön och en fast anställning, men de allra viktigaste faktorerna för att känna sig framgångsrik är att kunna se fram emot att gå till jobbet varje dag, att ha bra balans mellan jobb och fritid, att ha roligt och att ständigt kunna utveckla den egna kompetensen.

– Det finns en väldigt stark trend nu att det är ”omodernt” att jobba ihjäl sig. Man tycker att föräldragenerationen är stressad, prioriterar jobbet alldeles för mycket och var bara sin jobbidentitet. Idag är man så mycket mer.

Paradigmskifte

Så hur förhåller man sig som HR-ansvarig till en generation anställda som ser fritiden som minst lika viktig som jobbet?

– Det där är en supersvår ekvation att lösa för vi är inte riktigt där än. Det är någon typ av paradigmskifte som pågår på hela arbetsmarknaden, säger hon.

Ett sätt att tänka är så kallad ”gamification”: Att göra mål och delmål mycket tydligare, för en generation unga som är vana vid spel med klara regler och tydliga uppgifter. Och så klart att göra alla delaktiga i processen för hur man på bästa sätt löser uppgiften.