Delta i 15:56-rörelsens kampanj Lön hela dagen!

Den 8 mars 2016 genomförs kampanjen Lön hela dagen för femte året i rad. Kampanjen drivs av 15:56-rörelsen som är ett nätverk med kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer, däribland Akademikerförbundet SSR. Vill du vara med och engagera människor på din ort? Anmäl dig som lokal samordnare!

 Uppdraget innebär att du, tillsammans med andra på din ort, genomför aktiviteter inför och på 8 mars.  I bifogat dokument hittar du mer information och förslag på konkreta aktiviteter?