Delta i 15:56-rörelsens kampanj Lön hela dagen!

Den 8 mars 2016 genomförs kampanjen Lön hela dagen för femte året i rad. Kampanjen drivs av 15:56-rörelsen där bland annat Akademikerförbundet SSR är med. Vill du vara med och genomföra aktiviteter på din ort? Anmäl dig som lokal samordnare!

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,4 %. Det innebär att kvinnor, räknat på en arbetsdag mellan 8-17, arbetar gratis efter kl. 15:56. Varje dag.

För att sätta press på regering och arbetsgivare i frågan om jämställda löner genomför kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer manifestationer inför och under Internationella kvinnodagen 8 mars. 

Vill du vara med tillsammans med andra på din ort? Mer information om vad det innebär finns i bifogat dokument.

Välkommen till kampanjen!