"Demokratin är under attack"

Situationen har förvärrats för fackligt aktiva i 142 länder, visar en årlig rapport från världsfacket ITUC. Minskat demokratiskt utrymme för arbetstagare och ökat inflytande för stora företag med antifackliga idéer är två dominerande trender.

Världsfacket ITUC har i dagarna publicerat sitt årliga globala index över fackliga rättigheter. I en drygt 50 sidor lång rapport om hur situationen ytterligare förvärrats för fackligt aktiva i 142 länder. Minskat demokratiskt utrymme för arbetstagare och ökat inflytande för stora företag med antifackliga idéer som underminerar kollektivavtalsförhandlingar är två dominerande trender. 

– Demokratin är under attack och utrymmet för civilsamhället krymper stadigt. Det offentliga samtalet med fria diskussioner krymper i många länder. Antalet länder som inskränkt yttrandefriheten har ökat från 50 till 54. Det är verkligen allvarligt, säger Maria Östberg Svanelind, internationell sekreterare hos Akademikerförbundet SSR.

De tio värsta länderna

De tio värsta länderna för arbetstagare är: Algeriet, Bangladesh, Kambodja, Colombia, Egypten, Guatemala, Kazachstan, Filippinerna, Saudiarabien och Turkiet. I dessa länder utsätts fackligt aktiva för systematiska trakasserier, för hot om våld, massarresteringar och diskriminering.

I exempelvis Kambodja har arbetstagare länge utsatts för kränkningar och repressalier, men också polisvåld och en repressiv lagstiftning. Arbetsgivare har ofta en kraftfull antifacklig policy och bildar gula fackföreningar vilket innebär att facken saknar egen representation och inflytande i relation till företaget. Den 7 juni 2017 stängdes 10 fackliga ledare från Southlands textilfabrik av efter en strejk med 1 500 arbetstagare om arbetstid,. Vid ett annat tillfälle avskedades 247 arbetare efter att ha krävt lagstadgad minimilön.

– Jag tycker det finns all anledning att vara en mycket uppmärksam konsument och faktiskt inte bara fråga i butiken var den produkt man köper är tillverkad utan också om de kan garantera schyssta villkor för de anställda i den fabrik som producerat varan, säger Maria Östberg Svanelind.

Fackligt aktiva dödas

Antalet länder där fackliga medlemmar riskerar att utsättas för våld, dödshot, kränkningar och mord ökade från 59 till 65. Fackliga medlemmar mördades i Brasilien, Kina, Colombia, Guatemala, Guinea, Mexiko, Niger, Nigeria och Tanzania.

– Att vara fackligt förtroendevald i kan i värsta fall innebära döden. Förra året dödades fackliga medlemmar i nio länder. Bara i Colombia dödade 19 personer, säger Maria Östberg Svanelind.

Kafalasystemet i Mellanöstern

Mellanöstern och Nordafrika behåller sin plats som den värsta regionen när det gäller grundläggande rättigheter på arbetsplatsen. Bara i Saudiarabien finns miljontals migrantarbetare i det så kallade kafalasystemet, vilket kan liknas vid nutida slaveri. Arbetaren blir livegen, arbetsgivarens rätt och möjlighet till kontroll är långtgående. De beslagtar pass, de bestämmer om, när och hur arbetstagaren ska jobba och arbetstagaren kan inte själv bestämma att byta jobb.

23 miljoner migrantarbetare i Mellanöstern påverkas av systemet. I Libanon står 250 000 hushållsarbetare utan skydd från den nationella lagstiftningen. I praktiken innebär det att de inte har reglerad arbetstid. De arbetar ofta långa perioder helt utan ledighet och de får för låg lön, om de överhuvudtaget får betalt.

– Enligt flera rapporter dör två hushållsarbetare i veckan på grund av de usla arbetsförhållandena. Ibland väljer de att ta sitt eget liv genom att hoppa från ett hus som en sista utväg att slippa från den hotfulla situation de befinner sig i, berättar Maria Östberg Svanelind.

Facklig aktivitet i den informella sektorn?

Arbetslivet förändras. Inte minst digitaliseringen innebär nya möjligheter. Både för arbetstagare och arbetsgivare. Vi brukar säga att det mesta är sig likt, det är bara formerna som förändras. 65 procent av länderna i rapporten exkluderar vissa typer av anställda från fackliga rättigheter beroende på deras anställningskontrakt.

I en del länder har fortfarande inte offentligt anställda rätt att vara fackligt organiserade. I andra länder utestängs migranter, hushållsarbetare, visstidsanställda, anställda i informell ekonomi och i plattformsekonomi från rätten till facklig organisering.

Ett växande problem är att antalet tillfälligt anställda ökar. Idag är uppskattningsvis 40 miljoner arbetare tillfälligt anställda. I Europa är 12,3 procent av alla anställda tillfälliga. I Tanzania och Etiopien 60 procent. I Storbritannien är 2,5 procent anställda på så kallade zero contracts. Det innebär att de står till förfogande men inte är garanterade någon lön alls. 40 procent av dem arbetar mindre än 16 timmar i veckan.

Ljus i mörkret

Men det finns ljus i mörkret. Däribland den svenska regeringens initiativ Global Deal som fått stöd från flera länder runt om i världen. Det är för tidigt att visa resultat, men om några år kommer man förhoppningsvis att kunna se resultat.

I rapporten lyfts bland annat Kanada och Island fram som bra exempel. Island för sin lagstiftning mot jämställda löner, Kanada både för att de ratificerat ILO:s konvention 98 om rätten att organisera sig fackligt och förhandla kollektivt och för att de beslutat att våld i hemmet ska ge rätt till betald sjukledighet. Och Irland tog ett steg i rätt riktning genom att ge frilansande arbetstagare, journalister, skådespelare och musiker rätt att låta sig företrädas av en fackförening och rätt att kollektivavtalsförhandla.