Den besvärliga mångfalden

Mångfald är något som alla utåt sett bekänner sig till och vill arbeta med. Trots det ser vi hur stora skillnaderna är. Varför är det så? För att det är besvärligt med mångfald. Gäst i veckans podd är Qaisar Mahmood,  författare, socionom och tidigare chef inom offentlig sektor. 

Olika hudfärg, en symbol med religös betydelse, olika kön. Så kanske det ser ut när ditt företag ska välja en bild för att symbolisera ert mångfaldsarbete. Den demografiska mångfalden är dock inte den besvärliga. Det handlar i grunden om hur vi människor fungerar och hur vi ser på olikhet. Våra nedärvda reflexer och beteenden är svåra att överbrygga eftersom det är de snabba delarna av vår hjärna som styr oss. Vi reagerar fortfarande som på savannen och bedömer faror. Energiåtgången för att samlas med sina likar är mindre än om vi ska jobba med olika.

Men med de komplexa uppdrag vi har idag är det inte savannens fördelar som gäller längre. Vi måste jobba med olika för att hitta nya idéer, nya lösningar, vara konkurrenskraftiga och komma längre än vi hittills gjort. Den energi som olikhet kräver måste vi bestämma oss för att använda, och använda lagom mycket.

Hur mycket får olikheten i ditt arbetslag kosta? Vad kräver det av teamet med olikhet om det ska svetsas samman och jobba ihop, åt samma hål och med gemensamma mål? Vad finns det för metoder och verktyg för att jobba med olikheter i ett team?

Den besvärliga mångfalden är inte gratis, men nödvändig. En viktig del handlar om kommunikation och ett kommunikativt ledarskap.

Mångfald är som med hälsa och träning - den kommer inte gratis. Det krävs regelbunden träning. Vår långsamma, reflekterande och analytiska del av hjärnan tar energi och behöver tid för att fungera i en miljö med olikheter i bakgrund, utbildning och erfarenheter. Vi är inte kognitivt riggade för mångfald, men vi behöver en funktionell mångfald.

Hör om detta och mer i Chefspodden med Hanna Broberg som programledare.