Den goda journalistiken

Kontakten mellan socialtjänst och media är sällan enkel, ändå strävar parterna mot samma mål.

Tiden rann iväg och det var ofta sena timmen när vi bröt upp. Vi höll till på ett litet café i Stockholm i början av millenniet tillsammans med författare som berikade vår förening ”Nätverket för god journalistik”. Thomas Lerner var ordförande och jag satt i styrelsen tillsammans med ett par andra.

Vi höll debatter, bland annat på Dagens Nyheter, där vi bjöd in forskare i socialt arbete och andra som gav syre åt vårt gemensamma intresse för sociala frågor. Lite Insida, lite Socionomen och stora ambitioner att förbättra journalistiken. Så minns jag Thomas Lerners och mina diskussioner, och den sociala ansatsen reflekteras också i sommarnovellen som han skrivit i detta nummer.

Vad är då god journalistik? Frågan kom upp på debattsidan mellan P4 Kalmar och Mönsterås socialtjänst i förra numret och inför reportaget i detta nummer hade vi en uttömmande intervju med socialchefen i Arvika som var verksam då de hittade Kevin död. Även här berördes kontakten mellan socialtjänst och media – frågan är ständigt aktuell.

En av journalistikens viktigaste uppgifter är att slå vakt om demokratin – detta ligger också i myndigheters intresse – och här är offentlighetsprincipen central. En tjänsteman har rätt att säga nej till en intervju men en chef får inte hindra sina medarbetare att tala med media. Myndigheten måste ta emot telefonsamtal och besök, vara tillgänglig i så stor utsträckning som möjligt, och lämna ”en ändamålsenlig och effektiv information om sin verksamhet” till media. Undantag är uppgifter i allmän handling som är sekretessbelagda, om ”den enskilde eller någon honom närstående lider men”. I övrigt är tjänstemän i stort sett fria att informera om sitt arbete, metoder, vad som fungerat och inte fungerat utan att röja sekretess. Att lägga locket på, hänvisa till sekretessen och säga att man inte kan lämna några uppgifter alls, är sällan korrekt. Och om omständigheterna mot alla odds är sådana, bör media få ett utförligt svar om varför. (Källa: Offentlighetsprincipen i praktiken, Arena)

Efter mina år på socialhögskolan och journalisthögskolan och inom socialtjänsten och media, är jag medveten om hur olika perspektiven för en tjänsteman och en journalist kan vara. Men tendenserna i samhällen världen över är sådana att vi aktivt bör sträva efter transparens och öppenhet. Det skapar förtroende. Vi måste vara rädda om demokratin som är förutsättningen för det samhällsskydd vi värnar om för de individer som är i störst behov av vår omsorg.