Den offentliga ekonomen är nyckeln

Det handlar om tillit till våra tjänstemän – men också om effektivitet och att klara de utmaningar och omställningar vi står inför. Det fastslog ordförande Heike Erkers, då hon på tisdagen inledningstalade på Ekonomidagarna i Örebro.

På tisdagen inleddes Ekonomidagarna i Örebro. Ordförande Heike Erkers var där och pratade om vikten av lokal kunskap. Nedan följer hennes tal i helhet. 

"Jag har förtroendet att vara ordförande för Akademikerförbundet SSR – det ledande samhällsvetarförbundet, inte minst för offentligt anställda ekonomer. Och för oss inom Akademikerförbundet SSR känns det väldigt roligt att just ekonomer och samhällsvetare är våra snabbast växande grupper. Inom några år är gruppen samhällsvetare och ekonomer den största gruppen bland våra studentmedlemmar. För jag vill vända blicken mot er för en sekund.

Akademikerförbundet SSR och Örebro kommun anordnar detta inte i första hand för att det ska stå människor här uppe på scenen och tala till er. Vi anordnar det för att ni ska få en mötesplats där ni kan prata med varandra. Som välfärdsförbund försöker vi att sätta era prestationer i samhällsdebattens mitt, och det är bland annat det jag hoppas att vi och ni ska få möjlighet att prata om under dessa dagar i Örebro.

Kompens om offentlig sektor

Ungefär hälften av er här inne kommer från landsting/region – och resten från kommuner. Sedan finns det några från privat sektor och universitetsvärlden. Och sammantaget är det är ni som har kompetensen om offentlig sektor. Det är ni här inne som upphandlar, som har koll på siffrorna i era kommuner eller regioner, ja, det är ni som ser till att välfärden kan finansieras. Och det känner jag mig trygg med, efter att ha sett deltagarlistorna och pratat lite här under morgonkaffet. Vi på Akademikerförbundet gör allt vi kan varje dag för att stötta er i ert arbete och för att ni ska ha så goda förutsättningar som möjligt – men det är ni som gör jobbet!

Ett jobb som varje dag styrs av politik och där vill jag att ni ska känna att vi driver rätt politik för er.

För det är mycket politiska diskussioner just nu om statens roll. Jag lyssnade på partiledardebatten härom veckan, och där hör man allt oftare från allt fler politiker att det är staten som ska gå in och styra och reglera. Genom allt mer riktade statsbidrag eller allt större grad av uppföljning och kontroll.

Det tror inte jag är bra. Mycket av den offentliga verksamheten sköts bäst nära medborgarna. Vi har en lång och framgångsrik förvaltningspolitisk tradition av lokalt självstyre, och den ska vi värna.

Tillit och effektivitet

För det handlar om tillit – som bland annat regeringens utredare ska prata om här imorgon. Men det handlar också om effektivitet och att klara de utmaningar och omställningar vi står inför – vilket flera andra seminarier ska handla om. Då behöver vi lyhörda kommuner som kan hantera olika lokala och regionala förutsättningar. Och då måste staten lita på kommunerna, och inte gå in och detaljstyra deras verksamhet.

Den svenska förvaltningsmodellen bygger på att staten litar på kommuner och regioner – som i sin tur litar på de tjänstemän som utför det dagliga arbetet. Det är en modell som har tjänat oss väl och jag hoppas att vi kan ta med oss den in i framtiden och utveckla den under dessa dagar. Välkomna!"