Den ökande psykiska ohälsan - sant eller falskt?

Svensk socialpolitisk förening, där Akademikerförbundet SSR är representerat, anordnar sin årliga studiedag.

Mer information hittar du på www.socialpolitik.se

  • Datum och tid: 18 May 2016 kl. 09:30
  • Plats: ABF-huset, Stockholm