"Det är kris på djupet"

Sju av tio socialsekreterare i Västra Götalands län överväger att byta jobb. Orsaken är en påtagligt försämrad arbetssituation, visar en ny undersökning. – Jag är orolig, säger Robert Wendel, SSR-ordförande i Trollhättan, till lokaltidningen ttela.

Situationen i västra Götaland är sämre än i landet som helhet. Det visar den undersökning som Novus har gjort för Akademikerfärbundet SSR.

Socialsekreterarna pressas av hög arbetsbelastning och stor personalomsättning.

– Många mår dåligt, sover illa i perioder. Jag har själv sett folk sitta på kontoren och gråta, säger Robert Wendel, SSR-ordförande i Trollhättan, till ttela.

Heike Erkers efterlyser politiska åtgärder.
– Rikspolitiken och ansvarig minister Åsa Regner måste träda fram med kraft. Ska konkreta förändringar ske ute i kommunerna vill det till mer än idéer och tankar, det behövs mer resurser och högre löner, säger hon till tidningen.

Heike Erkers trycker också på att lönerna måste höjas.

– Våra medlemmar är felavlönade och deras arbete måste uppvärderas. Annars blir det svårt, om inte omöjligt, att komma till hållbara lösningar.