Det brottsförebyggande arbetet måste prioriteras

Trots att insatser som förhindrar att unga väljer en kriminell bana sparar både liv och pengar så har det brottsförebyggande arbetet prioriterats ned under lång tid. Polisförbundet och Akademikerförbundet SSR uppmanar till en tydligare prioritering och en starkare nationell styrning av det brottsförebyggande arbetet.