Det finns goda exempel för svenska kommuner

Det räcker inte med integration för att stoppa våldsbejakande extremism. Men för kommunerna finns det bra exempel att lära av, skriver forskare vid Försvarshögskolan i en debattartikel i Dagens Samhälle på tisdagen.

Svenska kommuner erbjuder inte mycket stöd i arbetet med att förebygga radikalisering, skriver Peder Hyllengren och Magnus Ranstorp, forskare respektive forskningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan i Dagens Samhälle. Men det handlar inte om att återuppfinna hjulet.

Det är viktigt att lyssna på anhörigas rop på hjälp, som man gör i exempelvis Angered. Tack vare att oroliga anhöriga hör av sig kan man fånga upp ungdomar som kommer från välintegrerade familjer och annars skulle gått under radarn, skriver Hyllengren och Ranstorp.

Goda exempel på förebyggande arbete finns också att hitta utanför Sverige, exempelvis i Danmark och Tyskland, samt på EU-nivå. Däribland nätverket Radicalization Awareness Network, för akademiker och praktiker.

I Studio Ett i P1 pratade Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, om hur Sverige kan förhindra att flickor rekryteras till IS i Syrien och Irak.