Det gränslösa arbetet

Vi arbetar med ett vidgat arbetsmiljöbegrepp – arbetssituationen för akademiker inom staten.

Med kunskap om lagar och avtal och i kombination med verksamhetsinriktad samverkan jobbar vi med konkreta verktyg för att skapa ett hållbart arbetsliv med goda villkor för medlemmarna på din arbetsplats. Du kommer att får stora möjligheter till erfarenhetsutbyte därför är delaktighet en viktig förutsättning under kursdagarna.

Kursen handlar om det praktiska arbetet som skyddsombud/arbetsmiljöombud respektive fackligt förtroendevald. Vi kommer att arbeta med arbetssituationen för akademiker genom samverkan som metod. Vi tar avstamp i era lokala erfarenheter och i Saco-S politik. Vi arbetar med konkreta medel för att nå framgång i det lokala arbetet. Vi diskuterar skillnader och likheter i det lokala arbetet beroende på om det finns lokala samverkansavtal eller inte. Vi uppmärksammar hur det lokala arbetet hänger ihop med verksamhetsplanering och andra inflytandemöjligheter.

Kursen är två dagar lång och hålls på Djurönäsets kursgård i Stockholms skärgård. Datum för 2017 års kurser till hösten är:

  • 19-20 september
  • 17-18 oktober

Anmälningsformuläret stängs ca 5 veckor innan kursstart och du anmäler dig på:

http://www.saco.se/lokala-webbplatser/Saco-S/fortroendevald/facklig-utbildning/det-granslosa-arbetet/

Välkomna!