Det gränslösa plugget

Stress, utmattning och depression hör inte bara yrkeslivet till. Som student finns det alltid något mer att läsa, skriva, undersöka eller engagera sig i. Att kunna sätta gränser för hur mycket tid som läggs på skolan är därför otroligt viktigt.

Det finns inget sådant som en 40-timmars studievecka. Vi är nog många studenter som har gått runt med en oroskänsla i magen över att en inte pluggat tillräckligt. Vi är nog också många som suttit sena kvällar, helger och jullov för att bli kvitt den känslan. För paradoxalt nog finns det bara finns en person som verkligen kan avgöra när studierna är klara och en bekymmersfritt kan ägna sig åt annat – och det är en själv.

Den psykiska ohälsan bland studenter ökar idag och den är ofta kopplad till stress och höga krav på universitetet. Att plugga på universitetet innebär att det sällan infinner sig en känsla av att vara helt ledig. För studenter finns det alltid något extra en kan läsa, skriva eller undersöka. En känsla av att ständigt kunna göra mer skolarbete kan innebära en ökad stress. Som student är det därför, precis som i yrkeslivet, viktigt att kunna sätta gränser för sina studier.

Social stress

Det finns samtidigt mycket annat, utöver studierna, som hör studietiden till, som kan skapa stress. För samhällsvetare är det ingen nyhet att ”endast” en utbildning gör det svårt att söka såväl praktik som jobb. Meriter utanför skolan, ideella engagemang och tidigare arbetslivserfarenhet krävs för att sticka ut. Hur en får sitt första jobb, när tidigare arbetslivserfarenhet krävs, är studentens hönan-och-ägget-paradox.

Under högskolestudierna saknas knappast tillfällen för studenten att engagera sig. Nationer, studentkårer och studentföreningar fyller snabbt dygnets timmar. Dessa engagemang är naturligtvis roliga och lustfyllda och en viktig del av livet som student. Men det är lätt att de också övergår till måsten och spär på känslan av att inte räcka till. Att få ihop vardagen kan innebära mycket planerande för att få in alla delar. Student är en på heltid, men behöver det verkligen betyda att studierna får ta all tid?

Svårt få hjälp för sjuka studenter

Det diskuteras en hel del om hur onödig stress i yrkeslivet skapar arbetsrelaterade sjukdomar som utmattning och depression. Men samma problematik återfinns hos studenterna, och att som student kunna sätta gränser för hur mycket tid som läggs på skolan är därför otroligt viktigt. Studenter ges heller inte samma möjligheter vid sådana situationer – som student är det idag svårt att få rätt hjälp när en blir sjuk. Det är svårt att bli sjukskriven och få ersättning, och många gånger är det svårt att hoppa av studierna mitt i en termin. Det råder helt enkelt en brist på etablerade hjälpinstanser för att hjälpa studenter med psykisk ohälsa tillbaka till studierna.

Stress för studenter kopplas alltså till såväl studiernas gränslösa natur, som till samhällets förväntningar på en. Därför är det extra viktigt att synliggöra hur viktigt det är att även studenter sätter gränser för sitt arbete. Den här veckan uppmärksammar förbundet mental ohälsa med kampanjen ”Knäck ohälsan”, och det är ett arbete som är minst lika viktigt för studenter. Ingen ska behöva bli sjuk av sina studier – vi ska knäcka ohälsan.

Henrietta Flodell, ordförande Akademikerförbundet SSR:s studentråd

Isabell Willman, vice ordförande Akademikerförbundet SSR:s studentråd