Det handlar om Konvention 87

Akademikerbloggen

Idag riktar internationella fackföreningsrörelsen ljuset mot ILO:s konvention 87 som handlar om rätten att strejka.

Allt sedan 1952 då har parterna i ILO varit överens om anställda runtom i världen har rätt att ta till strejk som metod om ingen annan möjlighet återstår. Som ett yttersta skyddsnät. Som en sista åtgärd när inget annat hjälper mot en oresonlig arbetsgivare. Men nu vill arbetsgivarna, ja också de svenska, sätta stopp för detta.

I Sverige har vi en tradition av att kunna ta till strejk när inget annat fungerar. Men det har inte alltid varit så. Också vår historia är våldsam och blodig. Redan på 1500-talet strejkade gruvarbetarna i Sala silvergruva för högre löner. Det gick inte så bra; Gustav Vasa grep in och flera av de strejkande greps, fängslades och avrättades så småningom.

Sundsvallsstrejken under den senare delen av 1800-talet stoppades också med våld. Militär, kanonbåtar och kulsprutor.  Sågverksarbetarnas lön hade under den ekonomiska depressionen sänkts till en krona för tolv timmars arbete och när staten klev in med ekonomiskt produktionsstöd på tre miljoner ställde träpatronerna till med en hejdundrande fest – men det blev ingen löneökning för arbetarna som valde att gå ut i strejk.

Storstrejken 1909 och skotten i Ådalen 1931 då fem människor sköts ihjäl av militär hör till de sorgligaste händelserna i svensk historia. Saltsjöbadsöverenskommelsen 1939 mellan LO och SAF kan kanske sägas sätta stopp för den våldsamma eran och där lades grunden för den svenska modellen som innebär att parterna, suveränt från statlig inblandning, kommer överens om villkor i arbetslivet. En modell som på många sätt fungerat bra. Strejker och arbetsnedläggelse har definitivt varit sällsynta.

Inom ILO är frågan nu på högkant. Konvention 87 har stöd av i stort sett alla europeiska regeringar samt USA. Men en lång rad andra länder i världen har inte ratificerat konventionen och har heller inga tankar om att tillåta strejk som metod. Våld med hjälp av polis och militär finns fortfarande i deras arsenal för att möta strejkande.

För oss vore det ett stort steg tillbaka om ILO:s konvention 87 skulle förändras och därmed försvaga arbetstagarnas rätt att strejka. Därför har ordförandena för de fem svenska fackförbund som är med i PSI (Public Services International) skrivit till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson med en begäran om att ministern ska ta alla givna tillfällen i akt att påverka regeringar i de länder som idag tvekar. Här kan du läsa brevet. 

I Aftonbladet skriver idag ordförandena för Saco, LO och TCO en viktig artikel till försvar för strejkrätten