Det hjälper inte att blunda

test

Välfärden står inför enorma rekryteringsbehov.
 
Inom de närmsta 10 åren kommer välfärden behöva rekrytera 535 000 akademiker. De kommer att välja andra jobb om inte villkor och löner är konkurrenskraftiga. 

Möjlighet till lönekarriär inom yrket kommer vara avgörande för att behålla och rekrytera dagens och morgondagens akademiker.

För att behålla och utveckla god kvalitet i välfärden är det avgörande att det går att behålla och rekrytera rätt kompetens. 

Rätt person på rätt jobb ska ge rätt lön.

 

Läs mer om lön och den strategiska kompetensförsörjningen i offentlig sektor här -> https://akademssr.se/node/15569