Det kontantlösa samhället och den svenska e-kronan

Vad händer när kontanter inte längre är allmänt accepterat? Sverige är extremt, vi är ett av de länder där vi nästan slutat använda kontanter och istället förlitar vi oss på betalkort och internetöverföringar. Eva Julin från riksbanken gästar samhällsvetarpodden och berättar om riksbankens arbete att säkerställa tryggheten i elektroniska betalningar och projektet med den svenska e-kronan.  

Riksbanken har historiskt sett varit den del av staten som ansvarat för att förse allmänheten med pengar, men vad händer när allmänheten slutar att använda kontanter och istället förlitar sig på privata aktörers digitala betalningslösningar? 

  • Om du har fysiska kontanter innebär det att du har en fordran på riksbanken om du istället har dina pengar på ett bankkonto har du istället en fordran på din bank. Om den banken går i konkurs är det mot den banken du har din fordran och om banken inte kan betala dig riskerar du att inte får tillbaka dina pengar, säger Eva Julin 

Privata aktörer har ett annat intresse än vad riksbanken har, framförallt är dom affärsmässiga. Därför anser riksbanken i sitt arbete med E-kronan att det är viktigt att staten även i framtiden har en roll på betalmarknaden och kan garantera en neutral betalningsplattform för allmänheten. 

  • Syftet med en e-krona är att ge samma säkerhet med digitala betalningar som vi har i dag med kontanta betalningar, fortsätter Eva Julin 

I dagens avsnitt pratar vi om e-kronan, statens roll på betalmarknaden, konspirationsteorier, neutrala betalningsplattformar och det kontantlösa samhället. Med andra ord allt du behöver veta för att möta morgondagens samhälle.