Det krävs helhetstänk på alla nivåer

I P1:s God Morgon världen tog Jenny Sonesson igår på ett klockrent sätt upp sambandet mellan situationen i Malmö och socialtjänstens kris. Varför sägs det inte oftare?

Visst kan det vara bra med fler poliser, men utan resursförstärkning till socialtjänsten får det i bästa fall en tillfällig effekt. Helhetstänk är ett ledord för oss och samverkan mellan socialtjänsten och polis är i dag en självklarhet. Men hur vore det med samverkan på Regeringskansliet? Mellan Justitie- och Socialdepartement tex. Om vi ska få bukt med den ökade kriminaliteten i Malmö till exempel, krävs helhetstänk, samverkan och tidigt förebyggande insatser på alla nivåer – samtidigt.