Det närmar sig...

Kuratorer i hälso- och sjukvården i Blekinge kräver yrkeslegitimation i dagens BLT. Några av alla medlemmar i Akademikerförbundet SSR som kämpar hårt för detta. Idag kommer kvittot på många års facklig kamp.

Kuratorer och medlemmar i Akademikerförbundet SSR landet runt har i olika manifestationer under våren krävt #legitimationnu. Det är det senaste kapitlet i många års enträget gnetande i denna fråga.

Och i eftermiddag debatterar och beslutar riksdagen ett förslag från socialutskottet. Där har samtliga partier ställt sig bakom en uppmaning till regeringen att införa legitimationen så snart som möjligt. Därmed väntas alltså ett enhälligt riksdagsbeslut.