Detta hände på kongressen

Missade du kongressen? Eller var du där och vill friska upp minnet om vad som beslutades och diskuterades? Här hittar du artiklar, videoinlägg och annat smått och gott. 

De tre dagarna bjöd på intressanta och kunniga gäster och hel del diskussion – både på scenen och utanför. 

Den svenska modellen

Den svenska modellen är hotad, konstaterade panelen på fredagens första seminarium. Framför allt av sjunkande medlemsantal. Men det går att göra mycket för att försvara den.  Svenska modellen: "Vi behöver få ett till ett samarbete över gränserna".

Tillitsbaserad styrning

På lördagens seminarium diskuterades tillitsbaserad styrning i offentlig sektor. Vi måste visa större tillit till medarbetarna i den offentliga sektorn, poängterade civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Internationellt arbete

Bistånd och migrationsfrågor stod högst upp på agendan på kongressens sista dag. Detta kändes särskilt aktuellt efter regeringens utspel om migrationspolitiken för några dagar sedan. Vi pratade med Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström, som var där för att berätta om förbundets utvecklingsprojekt.

Motioner och beslut

Frågan om hur förbundet ska organiseras och vilket stöd lokalföreningarna behöver väckte debatt när de första motionerna avgjordes under Akademikerförbundet SSR:s kongress.

Så vad beslutade då kongressen? Hitta former för kortare arbetstid, utreda vilka effekter det får när robotar tar över arbetsuppgifter och ge ökat stöd till förtroendevalda. Det är några saker som kongressen gett förbundsstyrelsen i uppdrag att jobba med de kommande tre åren. Läs mer på Akademikern

Ny styrelse

Akademikerförbundet SSR fick också en ny styrelse. Och ordförande Heike Erkers omvaldes enhälligt till en tredje mandatperiod. De tolv personerna ska leda förbundet under de närmaste tre åren. 

Vad säger deltagarna?

"Jag tar med mig känslan av att inte vara ensam, att vara en del av ett större sammanhang som jag är oerhört stolt över." Akademikern frågade fyra deltagare vad de tar med sig hem från kongressen. Och pratade med lokalföreningen från Umeå som hörde till dem som lämnat in flest motioner till kongressen.