Dialog om ensamkommande flyktingbarn välkomnas

Alla goda krafter måste medverka till ett bra mottagande för de ensamkommande barn som nu anländer till Sverige. Vi bidrar gärna i en sådan dialog, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Fler barn än någonsin tvingas idag fly från sina hem och lämna sina familjer till följd av krig, svält och våld. Den ursprungliga prognosen om att 12 000 barn väntas till Sverige i år kommer av allt att döma att överskridas med råge.

De senaste veckorna har det enbart till Malmö kommit 40 barn om dagen, utan någon fungerande plan för hur den dramatiska ökningen ska hanteras. Akademikerförbundet SSR:s fackliga företrädare i Malmö slog häromdagen larm om en ohållbar arbetssituation med oacceptabla risker för både barn och personal.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson beskriver för TT situationen som extraordinär och vill se en dialog med bland andra kommunerna och berörda myndigheter för att kunna ge barnen ett värdigt mottagande.

- Vi välkomnar den dialog som Anders Danielsson efterlyser och deltar mer än gärna i den, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR är det fack- och professionsförbund som har medlemmar i hela asyl- och etableringsprocessen.

- Våra medlemmar har stora kunskaper om vad som fungerar och vad som kan förbättras. Förbundet har nyligen genomfört en undersökning där 3 000 medlemmar som arbetar med nyanlända ger sin syn på förhållandena och ger förslag på förbättringar. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter, säger Heike Erkers.