För dig som arbetar i ett företag som berörs av en eventuell konflikt inom Almega

Avtalsförhandlingar har de senaste månaderna förts mellan Sveriges Ingenjörer och Unionen och Almega angående införandet av flexpension på Almegas avtalsområden. Sveriges Ingenjörer och Unionen är nu beredda på att gå ut i konflikt för att driva igenom kravet på flexpension. Anställda inom Almegas tre avtalsområden IT, Telekom och Svensk Teknik & Design (STD) berörs.

Akademikerförbundet SSR är inte part i dessa avtal men du som medlem kan ändå beröras vid en eventuell konflikt på ditt företag. I det fall konflikten verkställs kan även andra avtalsområden beröras. Vi återkommer då med ytterligare information.

Flexpension infördes på industrin i förra avtalsrörelsen. Det handlar om extra avsättningar till tjänstepensionen, som kan utnyttjas antingen för högre pension eller för att gå ner i tid de sista åren innan pension. Sveriges Ingenjörer och Unionen går nu i bräschen för att få en likvärdig flexpensionslösning på hela arbetsmarknaden. Akademikerförbundet SSR ställer sig i grunden postitivt till yrkandet om flexpension. Förbundet har liknande yrkanden inom andra avtalsområden där vi är part på avtalen.

Akademikerförbundet SSR:s medlemmar ska vid en eventuell konflikt inom IT, Telekom och Svensk Teknik och Design iaktta neutralitet i förhållande till Unionens och Sveriges Ingenjörers konfliktåtgärder.

Att Akademikerförbundet SSR:s medlemmar uppmanas att förhålla sig neutrala vid en eventuell konflikt menas att:

  • Du som medlem inte ska utföra arbetsuppgifter som ligger inom Unionens eller Sveriges Ingenjörers avtalsområden och som omfattas av konfliktvarslet.
  • Du som medlem enbart ska utföra dina ordinarie arbetsuppgifter på samma sätt som du gjorde innan konflikten. Du ska inte heller ta över andras uppgifter eller arbeta övertid som inte är normalt för dig.
  • Vid minsta osäkerhet ska i första hand arbetsgivaren, men även representanter från förbundet, kontakta Sveriges Ingenjörer och Unionen för att få deras tolkning om vilka arbetsuppgifter som kan respektive inte kan utföras av dig som medlem i Akademikerförbundet SSR. Det är nämligen bara de fackförbund som lagt konfliktvarslet, som kan och ska tolka konfliktvarslet.
  • I det fall förbundet har medlemmar som arbetar med arbetsuppgifter som omfattas av Sveriges Ingenjörers och Unionens strejkvarsel är grundprincipen att de omfattas av konfliktvarslet och att de inte ska utföra arbete som omfattas av konfliktvarslet. Detta ska dock stämmas av med Sveriges Ingenjörer och Unionen om hur de tolkar sitt konfliktvarsel.
  • I de fall du inte kan utföra ditt arbete och inte får lön av din arbetsgivare, exempelvis på grund av blockad eller lockout, ger Akademikerförbundet SSR konfliktersättning som kompensation för utebliven lön.

Har du frågor, tveka inte att höra av dig till en förtroendevald på din arbetsplats eller kontakta SSR Direkt 08-617 44 71.

För löpande information, läs mer på Sveriges Ingenjörers hemsida.