Digert program under Socionomdagarna 2015

Socionomdagarna är den givna mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete. Årets upplaga på Stockholmsmässan den 14-15 april innehåller över hundra seminarier och föreläsningar.

Socionomdagarna är den givna mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete. Årets upplaga på Stockholmsmässan den 14-15 april innehåller över hundra seminarier och föreläsningar.

Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers hälsar välkommen klockan 9 den 14 april tillsammans med barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Ewa Larsson, vikarierande socialborgarråd i Stockholm. Mona Sahlin, regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, föreläser samma dag klockan 11 vid en extrainsatt programpunkt.

Bland övriga deltagare finns journalisten Sanna Lundell, Lars Dencik, professor i socialpsykologi och Olivia Trygg, generalsekreterare för stiftelsen Trygga barnen. Seminarierna spänner över ämnen som barns uppväxtvillkor i turbosamhället, lyckade strategier i familjebehandling, stöd till ensamkommande ungdomar och äldres rätt till kultur.

Klockan 14.30 den 14 april genomförs ett seminarium om Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården med Titti Fränkel, utvecklingschef Akademikerförbundet SSR, Cecilia Grefve, regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, samt Åsa Furén Thulin, sektionschef på SKL.

Hela programmet hittar du på Socionomdagarna.se, under fliken program

Socionomdagarna arrangeras av Akademikerförbundet SSR i samarbete med Stockholms stad. Evenemanget organiseras av Informa IBC Sweden.

Kontakter

Jenny Grenander, biträdande enhetschef Akademikerförbundet SSR, 072-714 44 07

Cecilia Axelsson, pressekreterare, 070 - 690 44 23