Digital löneavtalsutbildning fördjupning HÖK 17/20

Med anledning av det rådande läget med Covid 19 har Akademikerförbundet SSR ställt in alla planerade utbildningar fram till sommaren. Vi vill trots detta kunna erbjuda er kurser och fortbildning för att stärka era ställningar som lokala fackliga företrädare och lönedelegater.

Inbjudan riktar sig till dig som har gått grundutbildning i löneförhandling HÖK innan hösten 2019, deltagit i minst en löneöversyn och vill ha delegation för att delta i löneöversynen 2020.

Det nuvarande löneavtalet, HÖK 17, skulle ha gått ut den 31 mars och planeringen var att ett nytt avtal skulle vara på plats. Till följd av Covid 19 har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten och HÖK 17 har förlängts till 31 oktober. Därmed har också löneöversynen för våra medlemmar skjutits upp till slutet av året. Du som vill fortsätta som lönedelegat i det nya avtalet behöver gå en fördjupningsutbildning om en dag. Fördjupningsutbildningen kommer kompletteras med ett seminarium via teams efter att det nya avtalet är tecknat. Om du har gått HÖK fortsättningsutbildning eller HÖK grundutbildning under hösten 2019 eller under 2020 så behöver du endast komplettera med den teamsseminariet som hålls när nytt avtal är tecknat för att behålla din fullmakt.

Tid och datum
15 oktober kl 9:30-16
eller
22 oktober kl 9:30-16

Plats
Via teams, länk för att koppla upp sig skickas ut efter bekräftad anmälan.

Anmälan
Anmäl dig här senast den 5 oktober. Där väljer du också vilket tillfälle du önskar delta på.

Förtäring
Med anledning av att deltagarna inte samlas för utbildning på gemensam plats så har förbundet inte möjlighet att ersätta enskilda utlägg för fika och lunch. Kostnader för lunch och eventuell fika står därmed deltagaren själv för.

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan.

Vid eventuella frågor kontakta Julia Wålbrink, julia.walbrink@akademssr.se

Varmt välkommen!