Diktering testas på socialsekreterare – ska spara tid

I höst testar tre kommuner ett nytt dikteringssystem. Förhoppningen är att det ska spara tid och minska administrationen.

I februari bestämde regeringen att SKL, Sveriges kommuner och landsting, får 1,7 miljoner kronor för att utveckla det digitala stödet inom sociala barn- och ungdomsvården. Tanken är att det ska frigöra tid för socialsekreterare.

– Socialtjänsten lägger ner mycket tid på dokumentation och administration och har lite tid över för klienter. Kartläggningar i 52 kommuner, genomförda av regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve, visar att det bara är två procent av tiden som man har direkta samtal med barn, säger Kjerstin Bergman, projektledare på SKL.

Under hösten kommer SKL jobba med tre kommuner, med 40 socialsekreterare, som ska testa om taligenkänning kan vara ett verktyg som gör att det blir mer effektiv dokumentation på jobbet. Taligenkänning är ett röststyrt dikteringssystem där man läser in sina anteckningar istället för att använda tangentbordet. Det förvandlas till skriven text direkt i dokumentationen. På så sätt blir tiden vid datorn mindre.

– Teknikutvecklingen är väldigt eftersatt i socialtjänsten. Alla andra verksamhetsformer har kommit längre, medan socialtjänsten fortfarande använder faxen i sitt arbete. 

Taligenkänning har tidigare använts på försök inom hälso- och sjukvården där man läst in journalanteckningar och i USA finns det personal inom socialtjänsten som testat det och märkt att det sparar tid.

– Det finns farhågor om att det blir mer text i dokumentet när man läst in texten, men de som är vana med systemet säger att det inte blir så utan snarare mer effektivt.

Testet avslutas i slutet av året och till nästa sommar kommer slutrapporten.

– Om allt faller väl ut visar verktyget på tidsvinster. Det ger också kommunerna vägledning om de ska införa taligenkänning framöver, säger Kjerstin Bergman. 

Text: Stina Loman, Akademikern

Nu publicerar vi fler artiklar om ny teknik i socialtjänsten. Läs om varför det går trögt med införandet – trots att många är positiva. Framöver kommer också en artikel om kommunen som går emot trenden och satsar digitalt.