Diskutera arbetsmiljön

Kvinna pratar i telefon

Tekniken idag tillåter arbete nästan när och var som helst, vilket kräver tydlighet kring vad arbetsgivare förväntar sig. Men också de förväntningar som medarbetare själva är medskapare till. Otydlighet riskerar att leda till ohälsa.

Gränslöst arbetsliv

Många pratar om aktivitetsbaserade kontor, om höga krav på tillgänglighet vid mail- och telefonkontakter, om tekniken som gör det möjligt att utföra arbete nästan var som helst och när som helst. Tidsstudier på kontorsanställda har visat att 45 procent av deras arbetstid går åt till spontansamtal, e-post och telefonsamtal, enligt en av rapporterna. Risken är att arbetstagarna måste utföra kärnuppgifterna utanför normal arbetstid. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är tydlig gränssättning, menar forskare i två nya rapporter som Arbetsmiljöverket sammanställt.

Diskussionsunderlag om arbetsmiljön

Akademikerförbundet SSR följer Arbetsmiljöverkets arbete med forsknings- och kunskapssammanställningar, men även andra aktörer som tar fram forskning och material på arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöverkets nya vägledning om arbetsmiljöns utmaningar i ett gränslöst arbete är ett bra diskussionsunderlag utifrån de utmaningar och därtill kopplade råd som tagits fram.

För en bra och kort sammanfattad läsning rekommenderas i första hand Vägledningen.

För dig som önskar fördjupa dig i forsknings- och kunskapssammanställningarna som ligger till grund för vägledningen finns dessa två rapporter. 

Gränslöst arbete – En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv och Nya sätt att organisera arbete – betydelsen för arbetsmiljö och hälsa. Det finns i denna rapport en bra sammanfattning på sidorna 8–10.