Djupare kris för socialtjänsten i Norrbotten

Socialtjänsten är i kris och situationen i Norrbotten är ännu svårare än i riket som helhet. Nio av tio socialsekreterare överväger att söka annat arbete, samtidigt som det är mycket svårt att rekrytera erfaren personal. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Akademikerförbundet SSR.

Socialtjänsten är i kris och situationen i Norrbotten är ännu svårare än i riket som helhet. Nio av tio socialsekreterare överväger att söka annat arbete, samtidigt som det är mycket svårt att rekrytera erfaren personal. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Akademikerförbundet SSR.

Resultaten för Norrbotten är genomgående sämre än på riksnivå. Runt om i landet kämpar socialtjänsten med en orimlig arbetsbelastning. Men i Norrbotten är det hela 97 procent som anger att arbetsbelastningen är så stor att de inte hinner eller knappt hinner med sina arbetsuppgifter. Risken för att utsatta barn och ungdomar inte får den hjälp de behöver är uppenbar.

– Det här är en mycket allvarlig väckarklocka. Situationen är akut och nu krävs det snabba åtgärder på alla politiska nivåer för att vända krisen, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

Situationen försämras snabbt. 76 procent av socialsekreterarna i Norrbotten uppger att arbetsbelastningen har ökat det senaste året, jämfört med 64 procent på riksnivå. Resultatet blir ökad stress och allt fler sjukskrivningar. Fyra av tio socialsekreterare har svårt att sova på grund av arbetet minst en gång i veckan.

– Våra medlemmar har en helt oacceptabel arbetssituation. Arbetsbelastningen är alldeles för stor och bemanningen ofta otillräcklig. Situationen är ännu värre i Norrbotten än i landet i övrigt och nu måste politikerna ta sitt ansvar och agera. Det får inte vara så att utsatta barn inte får den hjälp de behöver, säger Heike Erkers.

Nio av tio socialsekreterare uppger att de har övervägt att söka annat arbete. Många har också tagit steget. Arbetsvillkoren gör att erfarna socialsekreterare söker sig till andra jobb och problemen med personalförsörjningen är nu mycket stora. 83 procent av socialsekreterarna i Norrbotten uppger att det är svårt att få erfaren personal och 64 procent säger att det är svårt att tillsätta tjänster, jämfört med 46 procent på riksnivå.

På frågan om vad som kan få dem att stanna kvar svarar flest eller 75 procent högre lön. Därnäst kommer generellt bättre arbetsvillkor med 58 procent.

– Våra medlemmar är felavlönade och deras arbete måste uppvärderas. Annars blir det svårt, om inte omöjligt, att komma till rätta med den höga personalomsättningen, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR kräver en nationell handlingsplan som leder till minskad arbetsbelastning, bättre introduktion i yrket, fler utvecklingsmöjligheter och inte minst höjda löner.
 

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR 0706-22 39 78
Cecilia Axelsson, pressekreterare 070-690 44 23

Socialtjänsten i Norrbotten

Den rikstäckande undersökningen omfattar 3 246 intervjuer med socialsekreterare. Svarsfrekvensen är 56 procent. Det är en totalundersökning och omfattar samtliga medlemmar i Akademikerförbundet SSR som är socialsekreterare och som har gått att nå. Undersökningen genomfördes 22 oktober–25 november 2014.

I Norrbottens län omfattar undersökningen 66 intervjuer.

Akademikerförbundet SSR organiserar 70 procent av socialsekreterarna.