DO granskar jämställdhetsarbete hos småföretag

Hur arbetar småföretagen med jämställdhet? Diskrimineringsombudsmannen ska nu syna jämställdhetsplanerna hos 200 mindre företag.

I Sverige arbetar nära var tredje anställd – eller omkring 1,3 miljoner människor – i företag med färre än 50 anställda, skriver Dagens Juridik. Trots att alla arbetsgivare i enlighet med diskrimineringslagen måste arbeta aktivt mot trakasserier och för lika rättigheter är det få som lever upp till lagens föreskrifter. En granskning som DO gjorde 2013 visade att endast ett av 40 företag fick godkänt i sitt jämställdhetsarbete.

Även om små företag inte har samma resurser som stora kan de tillsammans göra stor skillnad i samhället, säger diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg till Dagens Juridik.

DO kommer nu att granska 200 slumpvis utvalda företag av totalt omkring 291 000 svenska företag med mellan 25 och 49 anställda. Omkring 25 procent av alla företag tillhör gruppen småföretag.  

Ylva Mossing