Does it spark joy?

Alla arbetsplatser, professioner och människor kan vinna på att då och då ta ett steg tillbaka och se saker utifrån nya perspektiv. Mycket går på rutin, men vad händer om du stannar upp och ställer dig frågan "Does it spark joy?"?

Utanför kontorsfönstret tävlar Kung Bore med Gumman Tö. Vädret pendlar mellan is och minusgrader för att någon dag senare slå över till plusgrader med regn och slask. Jul- och nyårshelgerna har passerats och oxveckorna – där inga röda dagar synes i kalendern förrän i april – har tagit vid.  Februari har gjort sitt intåg. 

Less is more

Inför årets sista dagar duggade rapporterna om årets HR-trender tätt i mejlkorgen. Ett nytt år med nya möjligheter och förhoppningar. Framtiden är snart här med agila organisationer, tillit till medarbetare och chefer, arbetsplatser som utvecklar medarbetaren både som anställd och som människa. Digitaliseringens oanade möjligheter till en smartare och roligare jobbvardag för landets anställda och dess HR-avdelningar.  

En trend som dock stack ut från framtidsvisionerna – på så sätt att varje HR-medarbetare och funktion skulle kunna starta ett arbete redan i dag utan lång startsträcka och krav på uthållighet i processerna – var däremot ”Less is More”. För är det något som medarbetarna på HR-avdelningar ofta kämpar med så är det att hinna lyfta näsan över det operativa arbetet och få en överblick över alla de processer och arbetsuppgifter som läggs på HR-funktionen.

Does it spark joy?

Likt städgurun Marie Kondo, som lyfter upp varje klädesplagg och pryl och ställer sig frågan ”Does it spark joy?” för att sedan göra sig av med det som inte längre passar, borde HR lyfta upp personalpolicys, rutiner och pågående processer och fråga sig ”hur tillför detta något till organisationens verksamhet”, ”vilket värde ger det här våra medarbetare?” och ”hur mår vi när vi utför arbetsuppgifterna?”. På samma sätt skulle den egna professionen kunna utvecklas. Vilka bitar i mitt arbete i dag ger energi, lärande i vardagen och meningsfullhet? Vilka arbetsuppgifter slukar energi och tar fokus från det som känns viktigt? En slags vårstädning där arbetsvardagens varande sorteras upp i det som är värt att bevaras (behålla), vad som behöver hållas under uppsikt (bevakas) och vad som behöver förändras (göra sig av med). 

Så sätt av en eftermiddag. På egen hand eller tillsammans med kollegor. Ta på dig dina nya glasögon och betrakta din arbetsvardag på lite längre avstånd. Kommer din kompetens och erfarenhet till sin rätt på arbetsplatsen? Hade du sökt och tackat ja till den tjänst du har i dag eller hade du sökt dig vidare?  

Vem är bloggaren Maria?

Nyanställd professionsombudsman för personalvetare och beteendevetare på Akademikerförbundet SSR. Kommer senast från en tjänst som HR-ansvarig på Sensus studieförbund.  

Brinner för 

En god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor för alla 

Anser att  

En väl fungerande arbetsmarknad med starka parter ger ett konkurrenskraftigt och människovänligt/hållbart samhälle 

Vill  

Lyfta medborgarperspektivet i samhällsdebatten och minska synen på människan som enbart konsument