Dom mot kommunpolitiker dömd för grundlagsbrott står fast

Högsta domstolen kommer inte att pröva hovrättens dom mot den kommunpolitiker i Åstorp som efterforskat vilka tjänstemän som gett intervjuer om upplevda kränkningar och hot i kommunen.

”Har du blivit intervjuad av reporter från SVT kring anklagelser mot mig?” Frågan ställde Åstorpspolitikern till en tjänsteman via mejl.

I januari 2016 dömdes politikern till dagsböter för brott mot efterforskningsförbudet av tingsrätten i Helsingborg. I höstas fastställde Hovrätten domen, efter en överklagan. Också Hovrättens beslut överklagades till Högsta domstolen, som nu alltså beslutat att inte pröva fallet.

Hot och kränkningar

Bakgrunden till historien är anklagelser om kränkande särbehandling. Flera av kommunens tjänstemän uppgav att de under flera år utsatts för bland annat elaka yttranden, negativa kommentarer, skäll, ifrågasättande av deras kompetens och rent av hot. Nio av tio pekade ut den nu dömde lokalpolitikern.

Lokala, nationella och fackliga medier har bevakat händelserna sedan flera år tillbaka. Få av tjänstemännen vågade ställa upp på intervjuer, men en av dem beslutade sig till slut för att låta sig intervjuas av SVT:s reporter. En annan tjänsteman hade kontakt med reportern, men deltog inte i någon intervju. Efteråt tillfrågades den ena målsäganden alltså via mejl om han blivit intervjuad om anklagelserna mot politikern. Den andra målsäganden säger att politikern ställt samma fråga på telefon. Det är denna efterforskning som blivit rättssak.

Fallet är unikt, eftersom det saknas rättspraxis när det gäller politiker och efterforskningsförbud. Enligt lagstiftningen är det förbjudet för företrädare för statliga eller kommunala myndigheter att försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter till media. Detta för att ge anställda möjlighet att berätta om brister och problem utan att riskera påföljder från arbetsgivaren. Men den nu dömde politikern menar att han agerat som privatperson, och har därför konsekvent nekat till anklagelserna om efterforskningsbrott.