Efter kritiken: Fröslunda anställer fler på socialförvaltningen

Sjukskrivningar, hög personalomsättning och för mycket att göra. Det var verkligheten på en utredningsenhet Eskilstuna. Med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift fick facket gehör hos arbetsgivaren. Nu ska kommunen anställa fler.

För drygt ett år sedan införde Arbetsmiljöverket en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Tanken var bland annat att man skulle få bukt med arbetsrelaterad stress, det handlar exempelvis om att arbetsgivaren ska se till att inte personalen har för mycket att göra eller att ens arbetstider leder till ohälsa.

För Akademikerförbundet SSR:s regionkontor i Sörmland har OSA-föreskrifterna varit användbara. I slutet av november förra året besökte de socialsekreterarna på utredningsenheten i Fröslunda, en stadsdel i Eskilstuna. Där fick de reda på att personalomsättningen var hög och att sjukskrivningsstatistiken ökat tre år i rad, berättar Maria Hedvall, regionombud i Södermanland.

– Vi såg att det hela tiden fattades arbetskraft på grund av rekryteringar och sjukfrånvaro. Personalen hade för hög arbetsbelastning, säger hon.

Facket utgick från OSA-föreskrifterna och begärde en handlingsplan från kommunen. En månad senare kom beskedet: Sex nya socialsekreterare och en teamledare skulle anställas.

Maria Hedvall menar att OSA gav ett bra underlag för diskussioner med arbetsgivaren.

– Tidigare var det lätt att hitta orsaken till problem hos en enskild person, exempelvis om inte någon orkade med sitt jobb på grund av hög arbetsbelastning. Nu tittar man istället på hela organisationen och får en tydligare bild. Man kan på ett tydligare sätt se om organisationen fyller sitt syfte, och det blir enklare att driva ärenden.

Lena-Marie Adérn, HR-chef på socialförvaltningen i Eskilstuna, är positiv till OSA. ”Alla chefer på Socialförvaltningen har fått en utbildning i den nya arbetsmiljöföreskriften och det pågår ett ständigt arbete med att stärka arbetsmiljöarbetet på förvaltningen och stärka arbetsmiljön för våra medarbetare. Den nya arbetsmiljöföreskriftet hjälper oss i detta arbete” skriver hon i ett mejl.

Kommunen håller just nu på att rekrytera nya medarbetare och enligt Lena-Marie Adérn har man vidtagit flera åtgärder för att stärka arbetsmiljön. Förutom att nyanställda ska man exempelvis undersöka om en del av socialsekreterarnas arbetsuppgifter, som administration, kan göras av andra.

Sedan OSA infördes sista mars förra året har Arbetsmiljöverket gjort 511 inspektioner där de använt sig av de nya föreskrifterna, en tredjedel av dessa har skett inom socialt arbete och i offentlig förvaltning.

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: 

Kompass hjälper vilsna ledare

Socialsekreterarnas arbetsmiljö under luppen

Pressar arbetsgivarna att skapa rimlig arbetsbörda

Arbetsmiljöverket larmar om arbetsmiljön i socialtjänsten

Nu siktar socialtjänsten uppåt