Efterlängtat besked om legitimation för kuratorer i vården

Regeringen föreslår idag att en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården införs den 1 januari 2019. Det är ett glädjande och viktigt besked, som innebär att patientsäkerheten kommer att stärkas, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Förslaget om lagändringar som gör det möjligt att införa en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården finns i en departementspromemoria som Socialdepartementet idag skickar ut på remiss. Lagändringarna som krävs föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Införandet av legitimation innebär att även kuratorer i privat hälso- och sjukvård kommer att omfattas av skyldigheten att föra journal. Det innebär en stärkt patientsäkerhet för alla de patienter som har kontakt med en kurator och bidrar till en ökad kvalitet i vården. För redan yrkesverksamma kuratorer föreslås en övergångsbestämmelse.

 – Kuratorn är idag den enda högskoleutbildade professionen som arbetar i den direkta vården som inte har legitimation. Detta trots att gruppen uppfyller alla krav för ett legitimationsyrke vad gäller kvalificerad högskoleutbildning, patientkontakt, eget behandlingsansvar och nivå av självständigt arbete. Äntligen föreslår regeringen en förändring av detta, säger Heike Erkers.

Legitimationsfrågan var en av orsakerna till att Akademikerförbundet SSR bildades 1958 (då med namnet Sveriges Socionomers Riksförbund).

– Det här är en fråga som vi har jobbat oerhört hårt med genom åren och det är fantastiskt roligt att kampen nu ger resultat, säger Heike Erkers.

 Akademikerförbundet SSR har deltagit aktivt i framtagandet av en yrkesexamen för kuratorer som Universitetskanslersämbetet föreslagit, som innebär en fördjupning i socialt arbete inriktat mot hälso- och sjukvården på 60 högskolepoäng. Förbundet organiserar åtta av tio kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Mer information om vägen mot legitimation finns på förbundets hemsida här.

Kontakt:

Heike Erkers, förbundsordförande 070-622 39 78

Josefine Johansson, professionsstrateg för socialt arbete 070-827 44 22

Cecilia Axelsson, presschef 070-690 44 23